Udruženje zdravstvenik radnika i saradnika nišavskog okruga
  usrbelosrce@gmail.com
  018 4539 609

Dokumentacija za relinceciranje ( obnavljanje licence )

pdf download icon pdf download icon pdf download icon
        Zahtev za obnavljanje licence                 Potvrda o zasposlavanju               Potvrda poslodavaca       

 

Dokumentacija za prijavu za akreditaciju

Graphicloads Filetype Word doc Graphicloads Filetype Word doc Graphicloads Filetype Word doc 
Formular za prijavu
     konkursa-simpozijuma-kognresa       
           Formula za prijavu            
stručnog sastanka
Prijava za
              On-Line Test                

 

Dokumentacija za upis u komoru

pdf download icon pdf download icon pdf download icon
        Zahtev za izdavanje Rešenja    
o licenci
       Zahtev za upis u Komoru        
                Pravilnik                   
   
Graphicloads Filetype Word doc  Graphicloads Filetype Word doc Graphicloads Filetype Word doc 
Potvrda o zaposlenju - obrazac Potvrda o započinjanju staža Potvrda o obavljenom stažu

 

Etički kodeks medicinski sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

pdf download icon
        Etički kodeks