Pripremili smo za Vas nekoliko važnih obrasazaca i zahteva. Zahtev za izdavanje licence, zahtev za obnovu licence kao i obrsci za Fond uzajamne pomoći Komore medicinskih sestara i tehničara Srbije možete pronaći ovde.

Jednostavnim klikom na “fasciklu” sa desne strane možete preuzeti potrebna dokumenta.

Izdavanje licence

Obnova licence

Polaganje licencnog ispita

Jednokratna pomoć

Formalno obrazovanje

Izdavanje licence i upis u imenik KMSZTS

Za upis u imenik članova КMSZTS potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju (dokumenta pod rednim brojevima 2, 5, 6 i 10 organ pribavlja po službenoj dužnosti, uz izjavu podnosioca zahteva, osim ukoliko podnosilac zahteva izričito izjavi da će navedena dokumenta za potrebe postupka pribaviti lično):

Preuzmi dokumentaciju

Obnova licence

Za obnovu licence potrebna je sledeća dokumentacija:

Preuzmi dokumentaciju

Polaganje licencnog ispita

Zdravstvenom radniku – medicinkoj sestri i zdravstvenom tehničaru koji u periodu važenja licence, u postpucima kontinuirane medicinskeedukacije, nije stekao minimalno zahtevani broj bodova za licencu godinu, odnosno, za period važenja licence. Komora medcinskih sestara i tehničara Srbije će obnoviti licencu samo uz predhodno polaganje licencnog ispita.

Potrebna je sledeća dokumentacija:

Preuzmi dokumentaciju

Jednokratna pomoć

Za dodelu neposredne jednokratne pomoći, potrebna je sledeći zahtev i to u slučajevima:

Preuzmi  zahtev

Formalno obrazovanje

Sredstva za formalno obrazovanje u iznosu predviđenom za tekuću finansijsku godinu može dobiti član ogranka pod sledećim uslovima:

Preuzmi zahtev