Udruženje zdravstvenih radnika

Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika nišavskog okruga

BELO SRCE

Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika nišavskog okruga Belo Srce

Za nas koji se bavimo sestrinstvom, ako sestrinstvo ne unapređujemo svake godine, meseca i dana, mi ne napredujemo, nego idemo unazad

Florence Nightingale

Online Testovi

Tokom celog radnog veka medicinske sestre ili tehničara potrebna je kontinuirana edukcija. Na taj način se prikupljaju određeni poeni koji su neophodni za obnovu licence.

Jedan od načina dobijanja bodova jeste i rešavanje Online Testova. Svako ko usprešno reši online test (preko 51% tačnih odgovora) dobija određen broj poena.

Vaše je samo da rešite uspešno test, a mi ćemo se obratiti nadlećnoj komori i obavestiti ih da ste sakupili određeni broj poena.

Na portalu Udrženja zdravstvenhi radnika i saradnika “Belo Srce” uvek ima aktuelnih online testova za rešavanje.

12.12.2023 – Online test 21 – Vertikalizacija pacijenata sa hemiplegijom primenom“ Signe Brunnstrom” autorizovane metode.

Napomena: svi korisnici koji su na predhodnom sajtu “Belo Srce” bili registrovani, NE MOGU pristupiti sa tim podatcima, već moraju izvršiti PONOVNU REGISTRACIJU !

Rešavanjem online testa dobijate određeni broj poena koji su neohodni za obnovu vaše licence kod nadležne komore

Belo srce, međunardoni simbol sestrinstva

Belo srce je, kao međunarodni simbol sestrinstva, odabrano 1999.godine povodom obeležavanja 100-godišnjice Međunarodnog saveta sestara (ICN – International Council of Nurses). Belo srce je simol koji su prihvatile sve sestre sveta i sa zadovoljstvom ga koriste. Ono ih neraskidivo povezuje i udružuje. Simbol belog srca označava brižnost,

znanje i humanost koji su isprepletani u delovanju i duhovnosti sestrinske nege. Izabrana je bela boja, jer je osnova svih boja i ističe prihvatanje svih ljudi od strane sestara. Ona je, takođe, u celom svetu povezana sa sestrinskom brigom, higijenom i udobnošću. Oblik srca ukazuje na humanost i središno mesto koje imaju medicinske sestre u sistemu…

Medjunarodni simbol medicinskih sestara je upravo Belo Srce.
Belo Srce kao međunarodni simbol sestrinstva

Vesti​

Sestrinstvo kao profesija

Sestrinstvo se sve više u svetu počinje shvatati kao disciplina koja ima prepoznatljiv program delovanja i koja je nezavisna od drugih disciplina u sastavu zdravstvene zaštite.
Neki ga shvataju kao zanimanje, neki kao naučnu disciplinu, a oni umereniji kažu da je to profesija koja će napokon dobiti svoj legitimni status. Za one koji prate sestrinstvo i njegov razvoj tokom 20.veka, napori da se sestrinstvo obogati saznanjima iz drugih naučnih disciplina samo su logičan nastavak razvoja same medicine i samog procesa zdravstvene nege.

Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najlepše u ljudskom biću-humanost i predanost pozivu. “Jedinstvena uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju onih aktivnosti koje pridonose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a koje bi pojedinac obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu,volju i znanje.” (Virdžinija Henderson)

Lela Kocić, viša medicinska sestra, predsesdnica udruženja Belo Srce

VMS Lela Kocić

predsednik udruženja zdravstvenih radnika i saradnika "Belo Srce"

Ko smo mi ?

Belo Srce je simol koji su prihvatile sve sestre sveta i sa zadovoljstvom ga koriste.

Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika"Belo Srce"

Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Nišavskog okruga «BELO SRCE» osnovano je na Osnivačkoj skupštini dana 12.11.2007. godine i upisano je u Registar društvenih organizacija i udruženja građana pod rednim brojem 919.

Delatnost Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika"Belo Srce"

Udruženje je dobrovoljno, samostalno, vanstranačko udruženje medicinskih sestara, tehničara i saradnika koje se bavi organizacijom kontinuirane medicinske edukacije medicinskih sestara i tehničara..