Predsednik udruženja "Belo Srce"

VMS Lela Kocić

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Niš

Sekretar udruženja "Belo Srce"

Jasna Jevđović

Klinika za pedijatriju UKC Niš

Nadzorni odbor Udruženja – 7 članova

Milenković Aleksandra
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju UKC Niš

 Stošić Marina
Кlinika za neurologiju UKC Niš

Tričković Slađana
Klinika za hematologiju UKC Niš

Jovanović Snežana
Кlinika za pedijatriju UKC Niš

Cvetković Dragana
Klinika za onkologiju UKC Niš

Antić Jelena
Klinika za dečiju hirurgiju UKC Niš

Ilić Ranđelović Vesna
Klinika za digestivnu hirurgija UKC Niš

Zamenici Predsednika Udruženja – 5 članova

Kostov Ivana
Klinika za hematologiju UKC Niš

 Stojanović Jasna
Sanitetski nadzor UKC Niš

Stanković Gorana
Centar za medicisnku biohemiju UKC Niš

Krstić Vesna
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja UKC Niš

Pajević Zaklina
Klinika za gastroenterologiju UKC Niš

Disciplinska komisija Udruženja – 7 članova

Milosavljević Vesnaa
Klinika za neurologiju UKC Niš

 Ranđelović Irena
Klinika za gastroenterologiju UKC Niš

Antić Slađana
Klinika za kardiologiju UKC Niš

Stojiljković Jelena
Klinika za pedijatriju UKC Niš

Vuksanović Smiljana
Klinika za nefrologiju UKC Niš

Živković Suzana
Klinika za pulmologiju UKC Niš

Milosavljević Ružica
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju UKC Niš